Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Shërbime konsullore

 

Shërbime konsullore

NJOFTIM:

Zyra Konsullore e kësaj Ambasade, për shërbimet e gjendjes civile do të ndjekë orarin si në vijim:

- Akte martesore (kapaciteti martesor dhe regjistrimi i dokumenteve): të martën dhe të enjten, prej 9:30 deri 12:30;

- Regjistrimi AIRE dhe lëshimi i pasaportave: të hënën dhe të mërkurën, prej 9:30 deri 12:30.

Rastet specifike ose ato që karakteriziohen urgjente, megjithatë do të vlerësohen në mënyrë individuale.

 

 

Shërbimet konsullore kryhen sipas parimeve të barazisë, pa-anësisë, efektivitetit dhe trasparencës.

Për informacione të mëtejshme mbi shërbimet konsullore mund të konsultoni portalin web tw Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Konsullatat i sigurojnë të gjithë bashkëatdhetarëve mbrojtje në rast të shkeljes së të drejtave të tyre themelore dhe në rast të kufizimit ose heqjes të lirisë personale. Gjithashtu japin ndihmesë në raste urgjencash, kërkim familjarësh, për praktikat e trashëgimisë të hapura jashtë shtetit si edhe mbi riatdhesimin e kufomave.


53