Ambasciata d'Italia - Pristina

Lajme dhe Komunikata Shtypi

Njoftim për Fast- It10/09/2019

Njoftojmë bashkatdhetarët se, që nga data 1 shtator 2019 të gjitha kërkesat për regjistrim në AIRE (Regjistri i italianeve jashtë Vendit) dhe ndryshim të adresës brenda të njëjtit vend të regjistrimit konsullor do të mund të dërgohen vetëm përmes portalit FAST IT, në linku...

Lexo të plotë
PËRZGJEDHJA E NJË ASISTENT ANALIASTI TË TREGUT PRANË PIKËS SË KORRESPONDENCËS SË AGJENCISË ICE NË PRISHTINË09/09/2019

PËRZGJEDHJA E NJË ASISTENT ANALIASTI TË TREGUT PRANË PIKËS SË KORRESPONDENCËS SË AGJENCISË ICE NË PRISHTINË Zyra ICE në Tiranë, nga e cila varet Pika e Korrespondencës për Kosovën, ka hapur një procedurë të përzgjedhjes për rekrutimin e një figure me...

Lexo të plotë
DICHIARAZIONE DEGLI AMBASCIATORI DI FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, REGNO UNITO E STATI UNITI, 30 AGOSTO 201930/08/2019

STATEMENT BY THE AMBASSADORS OF FRANCE, GERMANY, ITALY, THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES, 30 AUGUST 2019 The upcoming election is a crucial opportunity for the citizens of Kosovo to decide the direction of the country. Kosovo citizens deserve the promise of a peaceful, prosperous future, and the only way to secure this future is through the will of the...

Lexo të plotë
Comunicato borse di studio Accademia d'Arti e mestieri16/08/2019

Il Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con l’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, ha istituito due tipologie di borse di studio per studenti interessati a studiare in Italia nel settore dello spettacolo dal vivo. La prima offerta riguarda 11 borse di studio, di 9 mesi ciascuna, destinate a giovani cantanti lirici s...

Lexo të plotë
DEKLARATË E PËRBASHKËT E QEVERIVE TË FRANCËS, GJERMANISË, ITALISË, MBRETËRISË SË BASHKUAR DHE TË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS,13 GUSHT 201913/08/2019

Qeveritë e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë të bashkuara në qëllimin për të parë normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes arritjes së një ...

Lexo të plotë
Manifestazioni culturali a Prizren: 18^ edizione di Dokufest e 2^ edizione di Autostrada Biennale
Manifestazioni culturali a Prizren: 18^ edizione di Dokufest e 2^ edizione di Autostrada Biennale07/08/2019

L’Ambasciata d’Italia a Pristina ha sostenuto anche quest’anno, congiuntamente all’Istituto Italiano di Cultura a Tirana, che ha competenza anche sul Kosovo, la 18^ edizione di Dokufest e la 2^ edizione di Autostrada Biennale Autostrada Biennale, due festival organizzati a Prizren che hanno una pri...

Lexo të plotë