Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Visti

 

Visti

Vizat për hyrje në Itali

 VIS

Duke filluar nga data 25 shator 2014, Zyra e Vizave e Ambasadës së Italisë është e lidhur me VIS.

 VIZAT

Ambasada, të gjithë aplikantëve për vizë u ofron mundësinë e caktimit të terminit në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe falas, përmes faqës: Prenoto On-LineKy shërbim është tërësisht falas dhe i shfrytëzueshëm drejtpërdrejtë nga secili qytetar, prandaj nuk kërkohet asnjë lloj ndërmjetësimi i palëve të treta. Prandaj, asnjë agjenci apo ndërmjetësues nuk është i autorizuar nga Ambasada për të ofruar shërbime të jashtme. Çfarëdo lloj ndërmjetësimi i mundshëm nga palët e treta nuk është i autorizuar nga kjo Ambasadë dhe si i tillë është keqpërdorim: për këtë arsye ftojmë palët e interesuara që të bëjnë kallëzim tek Autoritetet kompetente të Kosovës.

Sektori i Vizave i Ambasadës Italiane në Prishtinë mund të kontaktohet përmes  email-it: visti.pristina@esteri.it

Formulari i harmonizuar i aplikimit për vizë

Më poshtë vijojnë udhëzimet përkatëse:

Vizë për biznes

Vizë për trajtim mjekësor

Vizë për studim

Vizë për familjarë të shtetasit të BE-së

Vizë për garë sportive

Vizë me ftesë zyrtare

Vizë pune me kontratë

Vizë për mision zyrtar

Vizë për bashkim familjar – me shtetas jo-BE

Vizë për rihyrje në territorin kombëtar

Vizë për turizëm

Vizë për investitorë

 

Modelet e ftesave si më poshtë:

Modeli i deklaratës së garancisë e/apo akomodimit

Modeli i ftesës për biznes

 

Për të aplikuar për të tjera lloje vizash, që nuk janë të përfshira në listën e mësipërme, ju lutemi që të kontaktoni paraprakisht Sektorin e Vizave pranë Ambasadës së Italisë në Prishtinë.

Llojet e vizave, për të cilat kërkohet konsultimi parapak janë: Punë Autonome, Arsye Fetare, Transport, Birësim, Diplomatike, Studim, Rezidencë, Tranzit Aeroportual dhe Pushim-Punë.

 

 


37