Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Albo consolare

 

Albo consolare

ALBO CONSOLARE

Si informano i connazionali che a partire dalla data odierna è possibile consultare il
testo dei bandi di concorso di edilizia residenziale pubblica in: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/concorsi-per-edilizia-popolare.html

 

PUBBLICAZIONI MATRIMONIO

https://ambpristina.esteri.it/ambasciata_pristina/it/informazioni_e_servizi/pub_albocons.html 

 

 


203