Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Zyrat

 

Zyrat

Ambasadori, SH.T. Nicola ORLANDO

  

SEKRETARIA E AMBASADORIT

Tel.: +383 (0) 38 244925 - 100
E-mail: segreteria.pristina@esteri.it
 
Zv. Shef i Misionit, z. Matteo CORRADINI
Tel.: +383 (0) 38 244925 - 100
E-mail: consigliere.pristina@esteri.it

KANCELARIA KONSULLORE
Shef: z. Matteo CORRADINI

SEKSIONI I SHËRBIMEVE KONSULLORE:

Përgjegjës: z. Giovanni VULLO

E-mail: consolare.pristina@esteri.it 

SEKSIONI I VIZAVE

Përgjegjës: z. Rolando ROSSI
E-mail: visti.pristina@esteri.it

ZYRA TREGTARE
Përgjegjës: z. Matteo CORRADINI
Tel.: +383 (0) 38 244925
E-mail: consigliere.pristina@esteri.it

ZYRA ADMINISTRATIVE-KONTABILITETIT
Përgjegjëse: znj. Stefania RENZI
Tel.:  +383 (0) 38 244925 - 108
E-mail: contabile.pristina@esteri.it

PEC - POSTA E CERTIFIKUAR E AMBASADËS 
(vetëm per pranimin e email-ave te certifikuar)
amb.pristina@cert.esteri.it  

ZYRA E SHTYPIT
Prof. Arjeta HALITAJ
Tel.:  +383 (0) 38 244925 - 107
E-mail: arjeta.halitaj@esteri.it

 

ZYRA E ATASHEUT USHTARAK
Kol. Giuseppe MONTALTO
Tel/Fax: +389 2 3135837
E-mail: difeitalia.skopje@smd.difesa.it 

ITA – ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGJENCIA PËR PROMOVIMIN DHE
NDËRKOMBTARIZIMIN E FIRMAVE ITALIANE
Pikë referuese e varur nga ICE Tirana
Drejtor: znj. Elisa SCELSA

PRISHTINË:
Tel/Fax +383 (0) 38 246027
E- mail: pristina@ice.it

TIRANË:
Tel: + 35542251051/036/034
Fax: + 35542251034
E- mail: tirana@ice.it

 


64