Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Zyrat

 

Zyrat

Ambasadori, SH.T. Antonello De RIU

  

SEKRETARIA E AMBASADORIT

Tel.: +383 (0) 38 244925 - 100
E-mail: segreteria.pristina@esteri.it
 
Zv. Shef i Misionit, Dott. Ugo FERRERO
Tel.: +383 (0) 38 244925 - 100
E-mail: segreteria.pristina@esteri.it 

KANCELARIA KONSULLORE
Shef: Dott. Ugo FERRERO

SEKSIONI I SHËRBIMEVE KONSULLORE
Përgjegjës: z. Giovanni VULLO
Tel.: +383 (0) 38 244925 - 124/109
E-mail: consolare.pristina@esteri.it  

SEKSIONI I VIZAVE
Përgjegjës: z. Paolo CROCETTI
Tel.: +383 (0) 38 244925 - 112/110
E hënë – E premte, nga ora 15:00 – 17:00) 
E-mail: visti.pristina@esteri.it 

ZYRA TREGTARE
Përgjegjës: 
Tel.: +383 (0) 38 244925 - 123/111
E-mail: pristina.commerciale@esteri.it 

ZYRA ADMINISTRATIVE-KONTABILITETIT
Përgjegjëse: znj. Stefania RENZI
Tel.:  +383 (0) 38 244925 - 108
E-mail: contabile.pristina@esteri.it

PEC - POSTA E CERTIFIKUAR E AMBASADËS 
(vetëm per pranimin e email-ave te certifikuar)
amb.pristina@cert.esteri.it  

ZYRA E SHTYPIT
Znj. Arjeta HALITAJ
Tel.:  +383 (0) 38 244925 - 107
E-mail: arjeta.halitaj@esteri.it

 

ZYRA E ATASHEUT USHTARAK
Kol. Stefano ANGIONI
Tel: +389 2 3223502
E-mail: difeitalia.skopje@smd.difesa.it 

ITA – ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGJENCIA PËR PROMOVIMIN DHE
NDËRKOMBTARIZIMIN E FIRMAVE ITALIANE
Pikë referuese e varur nga ICE Tirana
Drejtoreshë: znj. Francesca MONDELLO

PRISHTINË:
Tel/Fax +383 (0) 38 246027
E- mail: pristina@ice.it

TIRANË:
Tel: + 35542251051/036/034
Fax: + 35542251034
E- mail: tirana@ice.it

 


64