Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

NJOFTIM PËR BURSA TË STUDIMIT – VITI AKADEMIK 2017/2018

Data:

30/03/2017


NJOFTIM PËR BURSA TË STUDIMIT – VITI AKADEMIK 2017/2018

NJOFTIM PËR DHËNIEN E BURSAVE TË STUDIMIT NGA ANA QEVERISË ITALIANE PËR STUDENTË TË HUAJ DHE STUDENTË SHTETAS ITALIANË, ME BANIM JASHTË SHTETIT, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018.

AFATI DERI MË 10 MAJ 2017

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar ka nisur procedurat për dhënien e bursave të studimit për studentë të huaj dhe studentë shtetas italianë, me banim jashtë shtetit, njoftimi për të cilat, së bashku me të gjitha informatat e nevojshme mund të shkarkohet këtu: Bando borse di studio A A 2017-2018

Kini parasyh se afati për dorëzimin e kandidaturave zgjatë deri në mesnatën a datës 10 maj 2017, koha italine.


142