Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Komunikatë

Data:

09/06/2017


Komunikatë

Ambasada italiane lëshon këtë komunikatë.


204