Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Resultati i zgjedhjeve per bursa studimi (a.a. 2017/2018)

Data:

13/07/2017


Resultati i zgjedhjeve per bursa studimi (a.a. 2017/2018)

KOMUNIKATE INFORMUESE: Resultati i zgjedhjeve per bursa studimi te ofruara nga Qeveria italiane (a.a. 2017/2018)

Duke iu referuar perzgjedhjes per bursa studimi te ofruara nga Qeveria Italiane per studentet kosovare, me poshte i paraqesim fituesit dhe ata rezerve:

Kanditatet fitues

1. Krenare BRUQI

2. Blerta BEGISHOLLI

3. Erzë
DINARAMA

Kandidatet rezerve

1. Rita PANDURI

2. Martina CULAJ

3. Festim TAFOLLI

4. Arta RESTELICA

5. Andelina
BIQKAJ

Fituesit do te kontaktohen drejtperdrejt.


211