Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

NJOFTIM: PRENOTO ONLINE

Data:

28/02/2018


NJOFTIM: PRENOTO ONLINE

NJOFTIM: PRENOTO ONLINE

Për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, sot, Sistemi Prenoto Online mund të ketë vonesa ose ndërprerje të funksionimit.


235