Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

NOTICE: EXTENSION OF THE CLOSURE OF THE CALL FOR APPLICATIONS FOR THE MAECI SCHOLARSHIPS - ACADEMIC YEAR 2019/2020

Data:

31/05/2019


NOTICE: EXTENSION OF THE CLOSURE OF THE CALL FOR APPLICATIONS FOR THE MAECI SCHOLARSHIPS - ACADEMIC YEAR 2019/2020

Please note that the closing of the call for applications for scholarships in favor of foreign students and Italian students living abroad (IRE) for the academic year 2019/2020 has been extended to 07 June at 2.00 pm. The announcement for the applications can be downloaded in Italian bando_a_a_2019_2020_in_italiano and in English bando_a_a_2019_2020_in_inglese.


286