Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

CAKTIMI I TEMRINIT PËR VIZË

Data:

23/09/2019


CAKTIMI I TEMRINIT PËR VIZË

Ambasada e Italisë në Prishtinë rithekson se, të gjithë aplikantët për vizë mund ta caktojnë terminin mënyrë të drejtpërdrejtë dhe falas, përmes kësaj adrese. Shërbimi është tërësisht falas dhe i shfrytëzueshëm drejtpërdrejtë nga secili qytetar, prandaj nuk kërkohet asnjë lloj ndërmjetësimi i palëve të treta. Prandaj, asnjë agjenci apo ndërmjetësues nuk është i autorizuar nga Ambasada për të ofruar shërbime të jashtme. Çfarëdo lloj ndërmjetësimi i mundshëm nga palët e treta nuk është i autorizuar nga kjo Ambasadë dhe si i tillë është keqpërdorim: për këtë arsye ftojmë palët e interesuara që të bëjnë kallëzim tek Autoritetet kompetente të Kosovës.


294