Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

EMERGJENCA E RRITJES SË UJIT NË VENECIA

Data:

18/11/2019


EMERGJENCA E RRITJES SË  UJIT NË VENECIA

Pas valës së jashtëzakonshme që goditi qytetin e Venecias, rrjeti diplomatik italian ka vendosur të mbështesë nismat e solidaritetit të ndërmarra në mbështetje të Qytetit dhe trashëgimisë së tij artistike e kulturore.

Kushdo që dëshiron të marrë pjesë në këtë fushatë solidariteti, mund të kontribuojë përmes nismës "Kontribut për emergjenës e rritjes së ujit" promovuar nga Komuna e Venecias dhe në xhirollogatinë bankare në vijim:

Emri i xhirollogarisë: Komuna e Venecias – Emergjenca e rritjes së ujit

Arsyeja: Kontribut për emergjenën e rritjes së ujit

Për transferat e bëra nga Italia:

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

Për transferat e bëra jashtë Italisë: përveç IBAN-it që nuk nryshon, do të jetë e nevojshme të vendosni edhe kodin SËIFT.

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 SËIFT: BCITITMM


303