Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

KODI I RI KOMUNITAR I VIZAVE – TË REJAT KRYESORE

Data:

31/01/2020


KODI I RI KOMUNITAR I VIZAVE – TË REJAT KRYESORE

Informojmë të gjihtë qytetarët e huaj që dëshirojnë të aplikojnë për vizë se, sipas Rregullores së re të Bashkimit Evropian për vizat (1155/2019), tarifa konsullore e aplikimit për vizë Shengen, duke filluar nga data 2 shkurt 2020 do të rritet nga 60 € në 80 € dhe nga 35€ në 40 € (për aplikantët e moshës nga 6 në 12 vjeç).

Për të gjitha informacionet e tjera, mund të lexoni rregulloren e re në këtë link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1155


322