Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA

Data:

16/03/2020


EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA

EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA

Si raccomanda ai cittadini italiani in Kosovo interessati a fare rientro in Italia di segnalarlo appena possibile all'e-mail consolare.pristina@esteri.it.


332