Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Me rëndësi: Shtetasit italianë që kthehen nga jashtë shtetit dhe shtetasit e huaj në Itali

Data:

10/04/2020


Me rëndësi: Shtetasit italianë që kthehen nga jashtë shtetit dhe shtetasit e huaj në Itali

Tashmë, ofrohen edhe në gjuhën shqipe informacionet dhe modelet e vetë-certifikimit për kthimin në Itali të shtetasve italianë dhe të huaj.


338