Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

SUPPORT TO THE HEALTH SYSTEM OF KOSOVO – TENDER SITE VISIT (13.05.20)

Data:

07/05/2020


SUPPORT TO THE HEALTH SYSTEM OF KOSOVO – TENDER SITE VISIT (13.05.20)

In the framework of the tender 8260014B2D – “Supply of a lot of consumable and reagents for the Microbiological Lab of UCCK”, the AICS Office in tirana has organised a site visit to the Microbiological Lab of UCCK. More information can be found HERE Site visit notice_13.05.2020_supply UCCK. In case of interest please subscribe to the visit with an email to a Liridon Blakaj, liridon.blakaj@aics.gov.it, with segreteria.tirana@aics.gov.it in cc.


342