Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Rifillimi i shërbimit të vizave për disa kategori

Data:

19/06/2020


Rifillimi i shërbimit të vizave për disa kategori

Duke filluar nga 22.06.2020 do të mund të aplikohet në Ambasadën e Italisë në Prishtinë për kategoritë e mëposhtme të vizave:

- për punë (JO për biznes);

- për motive familjare;

- operatorët e studiuesit shëndetësorë dhe profesionistët e kujdesit për të moshuarit;

- punëtorët profesionalë;

- personeli i transportit;

- diplomatët, stafi i organizatave ndërkombëtare, personeli ushtarak dhe punëtorët humanitarë në ushtrimin e funksioneve të tyre;

- personat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

Për të caktuar termin, palët e interesuara mund të shkruajnë në adresën e visti.pristina@esteri.it. Lista e dokumenteve që duhet të dorëzohen gjendet në këtë adresë.

Hyrja në Ambasadë lejohet vetëm në përputhje me masat e kontrollit të infeksionit koronavirus. Duhet të mbani pajisje mbrojtëse personale (maska ​​dhe doreza), përndryshe nuk ju lejohet hyrja në Ambasadë. Vizitorët do t'i nënshtrohen kontrollit të temperaturës së trupit, nëse është mbi 37.5 °, do të ndalohet hyrja brenda.

Ju kujtojmë se, edhe në rastin e dhënies së vizës hyrëse, të huajt që hyjnë në Itali do të duhet të dëshmojnë arsyet e hyrjes së tyre në territorin kombëtar me anë të një vetëdeklarimi përkatës të bazuar në dispozitat në fuqi.


349