Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Supply contract notice - Supply of Equipment and Surgical Instruments for the Cardiac Surgery Unit

Data:

17/07/2020


Supply contract notice - Supply of Equipment and Surgical Instruments for the Cardiac Surgery Unit

Supply contract notice - Supply of Equipment and Surgical Instruments for the Cardiac Surgery Unit

For more information check out the links:

https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/07/Njoftime-p%C3%ABr-kontrat%C3%ABn-e-furnizimit.docx

https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/07/Udh%C3%ABzime-p%C3%ABr-ofertuesit.docx


354