Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Vacancy announcement - nr. 1 project assistant/interpreter (IPA 2019)

Data:

28/09/2020


Vacancy announcement - nr. 1 project assistant/interpreter (IPA 2019)

Vacancy announcement

Nr. MI-123-U-IPA-2020-128 dated 28 September 2020

Italian Ministry of Interior- Criminal Police Central Directorate (CPCD) offers the vacancy as nr. 1 project assistant/interpreter.


376