Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Njoftim - Pezullim i përkohshëm i shërbimeve konsullore

Data:

17/11/2020


Njoftim - Pezullim i përkohshëm i shërbimeve konsullore

Për shkak të situatës pandemike, Zyra e vizave dhe shërbimet konsullore janë të kufizuara ekskluzivisht rastet urgjente dhe nevoja ekstreme, të vlerësuara nga kjo Ambasadë.

Rrethanat e tilla duhet të përshkruhen përmes email-it në adresat e mëposhtme:

për viza: visti.pristina@esteri.it 

për shërbime konsullore: consolare.pristina@esteri.it 


387