Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Uebinar "Diskutime për stripin italian" - 4 nëntor 2020, ora 15:00

Data:

02/11/2020


Uebinar

Për të marrë pjesë në takim, mund të regjistroheni në këtë faqe. Përdoruesit e regjistruar do të marrin një link përmes email-it, për të ndjekur ngjarjen.

Programi i ngjarjes "Diskutime për stripin italian"

pages from evento 4 novembre 1


383