Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Konfirmimi i shitjes së veturës

Data:

29/06/2021


Konfirmimi i shitjes së veturës

Më 28.06.2021 ka përfunduar tenderi për shitjen e veturës Mitsubishi Pajero Wagon GLX3200 në pronësi të kësaj Ambasade.

Lidhur me këtë kemi marrë n. 2 zarfe me ofertat përkatëse.

Komisioni, nga përmbajta e zarfeve ka bërë shitjen e veturës në shumën prej 1,950,00 Euro, sipas ofertës së paraqitur.


414