Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Bursa studimi të ofruara nga Ministria e Punëve të Jashtme për vitin akademik 2021-2022

Data:

01/07/2021


Bursa studimi të ofruara nga Ministria e Punëve të Jashtme për vitin akademik 2021-2022

Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MPJBN) ofron bursa studimi për studentët e huaj për Vitin Akademik 2021-2022, me synim mbështetjen e bashkëpunimit kulturor, shkencor dhe teknologjik, përçimin e sistemit ekonomik të Italisë në botë si dhe përhapjen e gjuhës dhe të kulturës italiane.

Kandidaturat online duhet të dërgohen duke përdorur Portalin “Study in Italy” brenda orës 14.00 (ora italiane) të datës 20 korrik 2021.

(Shpallja në italisht - kliko këtu)

(Shpallja në anglisht – kliko këtu)

 

Për informacione të mëtejshme:

 

Përditësime:

Studentët janë ftuar më 05.08.2021 për provimin me gojë (27.07.2021)

Renditja përfundimtare e fituesve dhe atyre rezervë (23.08.2021)

 

(Përditësuar, më 23.08.2021)


415