Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Procedura e përzgjedhjes për rekrutimin e një nëpunësi me kontratë për pozitën shofer-shërbyes administrativ-centralinist

Data:

07/03/2022


Procedura e përzgjedhjes për rekrutimin e një nëpunësi me kontratë për pozitën shofer-shërbyes administrativ-centralinist

Ambasada e Italisë në Prishtinë ka nisur procedurën e përzgjedhjes për rekrutimin e n.1 nëpunësi me kontratë me kohë të pacaktuar për pozitën: shofer-shërbyes administrativ-centralinist.

Aplikimet për konkurs, të hartuara sipas modelit, duhet të dorëzohen jo më vonë se ora 18:00 e datës 26.01.2022.

Të gjitha detajet e konkursit i gjeni më poshtë:

 

(Publikuar më 11.01.2022. Përditësuar më 07.03.2022)


Vendi:

Pristina

Autori:

Ambasciata d'Italia

451