Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Ambasada e Italisë në Prishtinë: shpallje konkursi për rekrutimin e një nëpunësi me kontratë për pozitën asistent administrativ

Data:

30/09/2022


Ambasada e Italisë në Prishtinë: shpallje konkursi për rekrutimin e një nëpunësi me kontratë për pozitën asistent administrativ

Ambasada e Italisë në Prishtinë shpall konkurs për rekrutimin e një nëpunësi me kontratë, me kohë të pacaktuar, për pozitën asistent administrativ.

Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 07 shtator 2022, duke përdorur formulanin përkatës të aplikimit.

Të gjitha detajet e konkursit i gjeni më poshtë:

 

(Published on 08.08.2022. Updated on 30.09.2022)


499