Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Altre associazioni di categoria

 

Altre associazioni di categoria

>> CONFAPI website

>> Informest website

>> Formez website

>> Sace website

>> SIMEST website

Some representative organisations

CONFAPI
Italian confederation of small and mid-sized industry

INFORMEST
Administration and Documentation Centre for International Economic Cooperation

FORMEZ
Centre for Training and Research

SACE S.p.A.
Foreign Trade Insurance Services

SIMEST S.p.A.
Financing development and promotion of Italian enterprises abroad


27