Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Sviluppo Italia

 

Sviluppo Italia

>> Sviluppo Italia web site

SVILUPPO ITALIA


Sviluppo Italia is the national Agency for enterprise and inward investment development.

Following the most successful European experiences, Sviluppo Italia has gradually structured itself as a modern development agency that acts through three main lines of action :

- inward investment development

- business creation and development

- support to the Public Administration.


34