Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Cancellazioni_Sist_Infor_Schengen

 

Cancellazioni_Sist_Infor_Schengen

 

Në vegëzat që vijojnë mund të njiheni më nga afër lidhur me procedurat e parashtrimit të kërkesës për heqje nga Sistemi Informativ Schengen.

Me këtë rast Ju përkujtojmë që detyra e Ambasadës së Italisë është ajo që të pranojë dokumentet personale, nëse plotësohen kushtet ligjore përkatëse, dhe të dërgojë këto dokumente pranë autoriteteve kompetente italiane.

Theksojmë që Ambasada Italiane në Prishtinë nuk është përgjegjëse mbi procedurën administrative që ndjekin autoritetet e mësipërme, mbi shqyrtimin e kërkesës, mbi kohët e definimit të lëndës si edhe mbi vendimin e marrë lidhur me heqjen e sinjalizimit nga Sistemi Informativ Schengen ose me kërkësën e posaçme për rihyrje në territorin kombëtar pasi të gjitha këto funksione hyjnë nën kompetencën ekskluzive të autoriteteve të cilave u dërgohet dokumentacioni.

HEQJE NGA SISTEMI INFORMATIV SCHENGEN PAS PERFUNDIMIT TE AFATIT

Informativa sulle cancellazioni SIS - udhëzime mbi ndalesat heqje e sinjalizimit Schengen.pdf

KERKESE E VECANTE PER BASHKIM FAMILJAR ME NENSHTETAS JO TE BASHKIMIT EUROPIAN

Informativa cancellazione SIS per Motivi Familiari - udhëzime mbi ndalesat kerkese e vecante per Bashkim Familjar nenshtetas jo BE.pdf

KERKESE E VECANTE PER RIHYRJE NE TERRITORIN KOMBETAR

Informativa istanza speciale Reingresso - Udhëzime mbi ndalesat kerkese e vecante per rihyrje.pdf

 


69