Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Para-regjistrime universitare

 

Para-regjistrime universitare

Kalendari zyrtar për pararegjistrimet universitare

 

Ju këshillojmë që të vizitoni rregullisht këtë seksion të portalit, për të rejat përkatëse.

 


71