Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Servizi elettorali

 

Servizi elettorali

 

 

Ky sektor i dedikohet nënshtetasve italianë.

Nëse Ju intereson përmbajtja e tij mund të konsultoni faqen përkatëse të këtij web site në gjuhën italiane dhe, nëse dëshironi informata më të detajuara, si në gjuhën italiane ashtu edhe në gjuhën shqipe, mund të dërgoni një e-mail në adresën consolare.pristina@esteri.it ose mund të thirrni në numrin telefonik 038 244 925 - 109.


43