Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Njohja e diplomave

 

Njohja e diplomave

Titujt e huaj të studimit nuk njihen automatikisht në Itali.

Shtetasit e huaj që interesohen për njohjen e titullit ("equipollenza") të fituar në Kosovë mund të paraqesin kërkesë pranë autoriteteve kompetente në Itali (Ministri, Universitete).

Për këtë qëllim, Zyra Konsullore lëshon Deklaratën e Vlefshmërisë. Të gjitha informacionet e nevojshme mund të merren këtu.


60