Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Transaprenca administrative

 

Transaprenca administrative

Organizzazione

Bandi di concorso (art. 19)

Consulenti e collaboratori

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (ex art. 26 e 27)

Procedimenti ad istanza di parte (art. 35 D.lgs. n. 33/2013; art. 2, L. n. 241/90)

 


68