Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Përkujtimi i aksidentit ajror, 12 nëntor 1999

Data:

08/11/2018


Përkujtimi i aksidentit ajror,  12 nëntor 1999

Më 7 nëntor 2018, me nismën e pjestarëve të Policisë së Shtetit në në kuadër të misionit të EULEX-it, janë përkujtuar viktimat e avionit 3275, që më 12 nëntor 1999 ishin përplasur në afërsi të fshatit Slakovce, 7 milje nga Mitrovica, pa asnjë të mbijetuar.

Pllaka përkujtimore e vendosur në vendin e ngjarjes në kujtim të 24 viktimave, mes tyre 12 italianë është resturuar falë kontributit të pjestarëve të Policisë së Shtetit.

në ngjarjen përkujtimore morën pjesë Përfaqësues të Ambasadës Italiane në Prishtinë, Policisë e Shtetit, Karabinierëve, Ushtrisë Italiane, EULEX-it, UNMIK-ut, UNHCR-së, KFOR-it, Ushtrisë Austriake, Ushtrisë Britanike, Ushtrisë Kanadeze, Ushtrisë Kroate, Ushtrisë Irlandeze dhe Policisë Federale gjermane.

Viktimat e përkujtuara janë:

1. Bazzoni, Roberto - Italiano, Caritas Sardegna

2. Biocca, Paola - Italiana, WFP

3. Curry, Andrea - Irlandese, GOAL

4. Davoli, Velmore - Italiano, Gruppo Volontariato Civile

5. Evens, Nicolas Ian Philip - Britannico,Tearfund

6. Faisal, Abdulla - Kenyota, UNV

7. Gavino, Marco - Italiano, UNMIK

8. Lay, Kevin - Britannico, Tearfund

9. Liuzzi, Raffaella - Italiana, Boyden

10. Martinez-Vasquez, Miguel - Spagnolo, UNMIK

11. Martinez, Jose Maria - Spagnolo, UNMIK

12. Mirshahidul, Alam - Bangladesh, UNMIK

13. Perez Fortes, J. – Spagnolo, UNMIK

14. Powell, Richard Walker - Australiano, WFP

15. Rowan, Daniel - Canadese, Canadian Government

16. Samer, Thabit - Iraqeno, WFP

17. Sarro, Paola - Italiana, Terre des hommes

18. Scotti, Laura - Italiana, AiBi

19. Sircana, Antonio - Italiano, Caritas Sardegna

20. Zecchi, Carlo - Italiano, Gruppo Volontariato Civile

21. Ziegler, Julia - Tedesca, International Crisis Group

22. Maccaferro, Andrea - Italiano, Air Operator Balmoral

23. Canzolino, Antonio - Italiano, Air Operator Balmoral

24. Piazza, Katia - Italiana, Air Operator Balmoral


260