Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Corsi di lingua italiana

A dëshiron të mësosh apo përmirësosh italishten tënde?

Regjistrohu në një kurs online pranë Institutit Italian të Kulturës në Tiranë

Niveli Kohëzgjatja e kursit  Kurse online

Niveli A1 – bazë

60 orë  

Niveli A2 – fillestar

60 orë Orari do të përcaktohet me mësuesin

Niveli B1 – i mesëm

70 orë  

Nivei B2 – i mesëm i avancuar  

70 orë  

 Kuotat e regjistrimit në kurse:

60 orë = 122 euro

70 orë = 142 euro

Studentët që kanë ndjekur një kurs pranë IIC-së do të kenë të drejtë të përfitojnë një zbritje prej 10% të kuotës së regjistrimit. Në momentin e regjistrimit, studentët duhet të kryejnë një test për t’u regjistruar në kurset e nivelit elementar, i mesëm dhe i mesëm i avancuar.

Studentët që kanë ndjekur një kurs pranë IIC-së do të kenë të drejtë të përfitojnë një zbritje prej 10% të kuotës së regjistrimit. Në momentin e regjistrimit, studentët duhet të kryejnë një test për t’u regjistruar në kurset e nivelit elementar, i mesëm dhe i mesëm i avancuar.

Për të kryer regjistrimin është e nevojshme të dërgohet dokumentacioni i më poshtëm në email-in corsi.iictirana@esteri.it:

· formulari i regjistrimit i plotësuar me zgjedhjen e kursit A1/ A2 / B1 / B2

· kopja e mandat pagesës se kuotës së regjistrimit në kurs (trasfertë bankare);

Shuma e paguar do të kthehet vetëm në rast anulimi të kursit, përmes trasfertës bankare në një llogari rrjedhëse në Euro. Vendet janë të kufizuara.

Librat mund të blihen me një çmim preferencial, duke paraqitur mandat pagesën e kuotës së regjistrimit në kurs pranë distributorit:

Educational Centre Bookstore Kosove

Adresa: Kroni i Bardhe Str, Lam.A, No-103, 10000 Prishtine, Kosove

Tel. +383 (0) 49 637 999; www.educationalcentre-ks.com