Ambasciata d'Italia - Pristina

Lajme dhe Komunikata Shtypi

Deklaratë e Përfaqësueses së Posaçme të BE-së dhe shefave të misioneve të BE-së në Kosovë
Deklaratë e Përfaqësueses së Posaçme të BE-së dhe shefave të misioneve të BE-së në Kosovë24/03/2020

Deklaratë e Përfaqësueses së Posaçme të BE-së dhe shefave të misioneve të BE-së në Kosovë BE-ja qëndron bashkë me Kosovën në luftën kundër COVID-19. Në këtë kohë të vështirë dhe sfiduese, popu...

Lexo të plotë
Deklaratë nga Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, 24 Mars 2020
Deklaratë nga Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, 24 Mars 202024/03/2020

Deklaratë nga Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, 24 Mars 2020 Në momentin e vështirë si ky, u bëjmë thirrje të gjithë liderëve institucional dhe politik që të përqë...

Lexo të plotë
#WEAREITALY - STAY TUNED ON IT
#WEAREITALY - STAY TUNED ON IT23/03/2020

Parte la campagna #WeAreItaly #StayTunedOnIt lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere nel mondo l’Italia più creativa e vitale della cultura nei giorni del Coronavirus. Andrea Bocelli, Uto Ughi, Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Paolo Fresu, Ada Montellanico, N...

Lexo të plotë
EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA
EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA16/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERESSE RIENTRARE IN ITALIA Si raccomanda ai cittadini italiani in Kosovo interessati a fare rientro in Italia di segnalarlo appena possibile all'e-mail consolare.pristina@esteri.it.

Lexo të plotë
MISURE DI EMERGENZA RELATIVE AI SERVIZI CONSOLARI / MASAT URGJENTE PËR SHËRBIMET KONSULLORE / URGENT MEASURES APPLYING TO THE CONSULAR SERVICES
MISURE DI EMERGENZA RELATIVE AI SERVIZI CONSOLARI / MASAT URGJENTE PËR SHËRBIMET KONSULLORE / URGENT MEASURES APPLYING TO THE CONSULAR SERVICES15/03/2020

#CORONAVIRUS   ********** ITALIANO ********** AVVISO! A seguito del manifestarsi in Kosovo del Coronavirus, a partire dal 16/03/20 l’Ambasciata d’Italia a Pristina ha adottato le seguenti misure per quanto riguarda i servizi consolari erogati da questa Sede: - gli appuntamenti presi a partire dal gio...

Lexo të plotë
VIZAT HYRËSE, SHËRBIM VETËM PËR RASTET URGJENTE /VISTI D’INGRESSO, SERVIZIO SOLO PER I CASI DI URGENZA / ENTRY VISA, SERVICE ONLY FOR URGENT CASES
VIZAT HYRËSE, SHËRBIM VETËM PËR RASTET URGJENTE /VISTI D’INGRESSO, SERVIZIO SOLO PER I CASI DI URGENZA / ENTRY VISA, SERVICE ONLY FOR URGENT CASES14/03/2020

  ********** SHQIP ********** NJOFTIM! Pas shfaqjes së Koronavirusit në Kosovë, duke filluar nga 16/03/2020 Ambasada e Italisë në Prishtinë ka marrë masat e mëposhtme në lidhje me lëshimin e vizave hyrëse: - sistemi i termineve Prenotaonline pezullohet përk...

Lexo të plotë