Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Njoftim për dhënien e realizimit të nismës “NaturKosovo”: aplikimet deri më 4 tetor 2021

Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor – Zyra e Tiranës ka publikuar Njoftimin për dhënien e Nismës “NaturKosovo: kryeqyteti natyror dhe kulturor në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në Via Dinarica” ​​- AID 12382, për një shumë totale maksimale prej 1,800,000 Euro, për organizatat e shoqërisë civile dhe subjekte tjera jofitimprurëse të regjistruara në listën sipas në nenit 26, paragrafi 3, i ligjit 125/2014, sipas kushteve dhe procedurave të miratuara nga Vendimit të Komitetit të Përbashkët nr. 50/2018.

Afati i fundit për paraqitjen e propozimeve është 4 tetor 2021, në orën 12.00 (koha e Tiranës).

Mund të marrin pjesë OSHC-të e regjistruara në Listën e Organizatave të Shoqërisë Civile dhe subjektet tjera jofitimprurëse të sipas nenit 26, paragrafi 3, i ligjit 125/2014.

Pubblicato il bando per la realizzazione dell’iniziativa di sviluppo turistico sostenibile “NaturKosovo”: domande fino 4 ottobre 2021

Shpallja e njoftimit për realizimin e nismës së zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit “NaturKosovo”: aplikimet deri më 4 tetor 2021.