Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Thirrje për vlerësim të jashtëm të projektit “PEDAKOS” financuar nga Agjencia Italiane e Zhvillimit AICS. Afati deri më 15 dhjetor

OJQ-ja Volontari nel Mondo- RTM kërkon një konsulent/kompani të jashtme, brenda vendit për të bërë vlerësimin përfundimtar të Projektit trevjeçar PEDAKOS – Aleanca për Zhvillimin e Arsimit Parashkollor për Kosovën AID011860 (1 shtator 2019 – 15 shkurt 2023) financuar nga Agjencia Italiane e Zhvillimit – AICS.

Projekti ka qëllim të përgjithshëm mbështetjen e institucioneve publike të sektorit dhe aktorëve privatë në zbatimin e PSAK – Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021 sa i përket komponentit parashkollor (0-5 vjet).

Vlerësimi duhet të kryhet në muajt janar-shkurt 2023 përmes një qasjeje pjesëmarrëse duke përfshirë vizita në terren dhe takime me partnerët zbatues të projektit, përfituesit e synuar dhe aktorët tjerë kryesorë.

Kërkesa minimale:

– të jetë aktualisht banor/punon në Kosovë;

– të ketë përvojë përkatëse në vlerësimin e projekteve në fushën e ECE, veçanërisht në Kosovë;

– të jetë në gjendje të komunikojë dhe hartojë raporte në mënyrë efektive në anglisht dhe shqip.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë shprehjen e interesit/propozimin e tyre në PDF deri më 15 dhjetor 2022, me titullin “Vlerësimi Përfundimtar PEDAKOS” në email-in: rtm.kosovo@rtm.ngo 

Për më shumë detaje kliko në link-un më poshtë:

Termat e Referencës (ToR) për Vlerësimin e Jashtëm Përfundimtar të Projektit