Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Deklaratë nga Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-së dhe BE-së në Kosovë

Ne e përsërisim deklaratën tonë të 26 majit që dënon vendimin e Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, pavarësisht thirrjeve tona të vazhdueshme për përmbajtje. Në këtë kontekst, Quint-i dhe BE-ja presin që autoritetet e Qeverisë së Kosovës të mos ndërmarrin asnjë masë të re për hyrje me forcë në ndërtesat komunale në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan. Kryetarët e zgjedhur gjithashtu duhet të tregojnë përmbajtje dhe të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të demonstruar përkushtimin dhe përgjegjësinë e tyre për të përfaqësuar dhe për t’iu shërbyer të gjithë anëtarëve të komuniteteve të tyre.

Njëkohësisht, i paralajmërojmë fuqishëm të gjitha palët kundër kërcënimeve ose veprimeve të tjera që mund të ndikojnë në një mjedis të sigurt, duke përfshirë në lirinë e lëvizjes, të cilat mund të ndezin tensione ose të nxisin konflikt. Veçanërisht jemi të shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e civilëve, policëve, pjesëtarëve të EULEX-it dhe KFOR-it. Veprimet e reja të njëanshme do të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet me vendet e Quint-it dhe me BE-në.

Quint-i dhe BE-ja theksojnë se rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe pranimit në BE është përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Ua rikujtojmë palëve që të punojnë së bashku në hapat e ardhshëm për zbatimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në shkurt dhe mars të këtij viti, duke përfshirë edhe për Asociacionin dhe të marrin pjesë në mënyrë konstruktive dhe të sinqertë në takimet e ardhshme të dialogut.

Izjava Ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Kosovu

Ponavljamo našu izjavu od 26. maja u kojoj osuđujemo odluku Kosova da na silu obezbedi pristup opštinskim zgradama na severu Kosova uprkos našim ponovljenim pozivima na uzdržanost. U tom kontekstu, Kvinta i EU očekuju da vlasti Vlade Kosova neće preduzeti nikakve nove mere za prinudni pristup opštinskim zgradama u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Izabrani predsednici opština takođe treba da pokažu uzdržanost i preduzmu hitne mere da pokažu svoju posvećenost i odgovornost da predstavljaju i služe svim članovima svojih zajednica.

Istovremeno, snažno upozoravamo sve strane na druge pretnje ili radnje koje bi mogle da utiču na sigurno i bezbedno okruženje, uključujući slobodu kretanja, i koje bi mogle da podstaknu tenzije ili podstaknu sukob. Posebno smo zabrinuti za bezbednost i dobrobit civila, policijskih službenika, pripadnika Euleksa i Kfora. Nove jednostrane akcije negativno će uticati na odnose sa zemljama Kvinte i EU.

Kvinta i EU naglašavaju da je Dijalog uz posredovanje EU put ka normalizaciji odnosa i pristupanju EU. Podsećamo strane da zajednički rade na narednim koracima u sprovođenju sporazuma između Kosova i Srbije postignutih u februaru i martu ove godine, uključujući i Asocijaciju/Zajednicu opština sa većinskim srpskim stanovništvom, i da konstruktivno i iskreno učestvuju na predstojećim sastancima Dijaloga.