Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

NaturKosovo: Hapet thirrja për bizneset e vogla në sektorin e turizmit, aplikimet deri më 31 korrik 2023

Organizata “Volontari nel Mondo RTM” në kuadër të projektit NaturKosovo, i financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, hap zyrtarisht thirrjen për: “Mini-grante për Ofruesit e Mikro Shërbimeve në Sektorin e Turizmit për zhvillimin e qëndrueshëm të shtrirjes Kosovare të Via Dinarica”.

Për më shumë informata, ju lutemi referojuni faqes zyrtare: https://www.rtm.ong/nkef/ 

Grantet u drejtohen mikrobizneseve, shoqatave, fermerëve që ofrojnë shërbime turistike të lidhura ngushtë me Via Dinarica në komunat e Pejës, Deçanit dhe Junikut.

Afati i fundit për aplikim është 31 korrik 2023, ora 16:00.

Një sesion informues për mundësitë e Thirrjes do të mbahet në Deçan më 23 Qershor 2023, në ora 11:00, në restorantin e Qendrës Tregtare Tropikal, Rruga Dëshmorët e Kombit 51000, Deçan (kati i 4-të).

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj për sesionin informues deri të enjten, 22 qershor (ora 12.00) në email-in: nkef@rtm.ngo dhe specifikoni gjuhën në të cilen preferoni ta ndiqni takimin (shqip ose serbisht).

—–

NaturKosovo: konkurs za mala preduzeća u sektoru turizma je otvoren, prijave do 31. jula 2023

Volontari nel Mondo RTM u okviru projekta NaturKosovo, finansiran od strane Italianske Agencie za Saradnju i Razvoj, zvanično otvara poziv za: „Mini-grantovi za pružaoce Mikro Usluga u sektoru Turizma za održivi razvoj Kosovskog dela Via Dinarica“.

Za više informacija pogledajte zvaničnu veb stranicu: https://www.rtm.ong/nkef/ 

Grantovi su namenjeni Mikro-biznisima, Udruženjima, Fermerima koji nude turističke usluge povezane sa Via Dinarica u opštinama Peć, Dečani i Junik.

Rok za prijavu je 31 Juli 2023 god, do 16:00 časova.

Informativna Sesija o mogućnostima Poziva biće održana u Dečane 23 Juna 2023, u 11 časova u restoranu Qendra Tregtare Tropikal, Rruga Dëshmorët E Kombit 51000 Dečani (4. sprat).

Molimo vas da svoje učestvovanje na sesiji i vas jezik koji vam najviše odgovara (albanski ili srpski), javite do četvrtka, 22. Juna (12 časova), na email adresu: nkef@rtm.ngo.