Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Bashkëpunimi për Zhvillim: nënshkruhet kontrata ndërmjet AICS dhe dy OJQ-ve për realizimin e projektit “NaturKosovo”

Nënshkruhet kontrata mes Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në Ballkanin Perëndimor dhe Organizatave të Shoqërisë Civile Volontari nel Mondo dhe Centro Laici Italiani per le Missioni për zbatimin e projektit NaturKosovo: kapitali natyror dhe kulturor në Kosovë dhe zhvillimi turistik i qëndrueshem i Rrugës Dinarike.

Projekti, i cili ka një vlerë prej 1.800.000 eurosh, do të ketë një kohëzgjatje trevjeçare nga viti 2022 deri në vitin 2024. Objektivi i tij është mbështetja e zhvillimit social-ekonomik dhe e qëndrueshmërisë së bashkësive vendore. Për të arritur këtë objektiv, Italia jep përvojën e disa prej best practices të saj në ndihmën alpine, në menaxhimin publik të burimeve mjedisore dhe në ofertën e turizmit të përgjegjshëm.

Në Kosovë, partneri për zbatimin e projektit është Utalaya Foundation, fondacioni i alpinistes Uta Ibrahimi, gruaja e parë kosovare që është ngjitur në Everest dhe e vlerësuar si Sustainable Development Goals Champion nga Kombet e Bashkuara, si aktive prej vitesh në luftën për mbrojtjen e mjedisit, të barazisë gjinore dhe të fuqizimit të brezave të rinj. Partnerët italianë të projektit janë Klubi Alpin Italian, Trupa Kombëtare e Ndihmës Alpine dhe Speleologjike dhe Shoqata Italiane e Turizmit të Përgjegjshëm.

“Qeverisja institucionale sipas standarteve evropiane, ciklet e sakta ekonomike për mikro ndërmarrjet turistike dhe krijimi i vendeve të reja të punës, janë rezultatet që mund të ndikojnë konkretisht në një kuptim të ri të identitetit të bashkësive vendore dhe në parandalimin e konflikteve territoriale dhe të rrezikut të emigrimit” kanë deklaruar Ambasadori Italian në Kosovë, Antonello De Riu dhe Drejtoresha e Zyrës AICS Tiranë, Stefania Vizzaccaro.

Në këtë perspektivë, Ambasada Italiane në Prishtinë dhe Agjencia Italiane e Bashkëpunimt për Zhvillim, në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetet e Kosovës, do të vazhdojnë të jenë të angazhuara për zhvillimin e shpejtë të Rrugës Dinarike e cila përshkon vendet e Ballkanit Perëndimor me forcën e bukurisë së saj natyrore dhe kulturore, plotësisht evropiane.